STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE TENT EERSTE HERBERG VAN ORANJEWOUD

Eén van de eerste logementen in Oranjewoud die zo genoemd mag worden is herberg “De Tent”.

Deze uitspanning werd op het stadhouderlijk grondgebied omstreeks 1740 gebouwd. De herberg werd drie generaties lang gedreven door de familie Blixma.

LOGEMENTEN EN HERBERGEN

Met de groei van het dorp én het aantal toeristen nam ook het aantal uitspanningen toe.

Op geringe afstand, ten westen van “De Tent” bevond zich het logement  “Kraantje Lek”, tevens bakkerij en volksherberg, waar vooral de bewoners uit de omliggende dorpen naar toe gingen. Het was dé uitspanning in het woud. Op deze locatie is later hotel Weener gebouwd. Hier werd ook voor het eerst de vermaarde paaskermis in Oranjewoud gehouden. Later verhuisde dit evenement naar Hotel Tjaarda.

Meer zuidelijk gelegen stond een eenvoudig logement en uitspanning genaamd “Heidewoud”. Dit logement lag bij de kruising van de Zandweg, de Krukmanslaan en de Tjeerd Roslaan. In 1877 werd “Heidewoud” verkocht aan Jan Tjaarda te Weidum. Uiteindelijk werd de oude naam Heidewoud vervangen door de huidige naam hotel Tjaarda.

Een vierde logement lag meer oostelijk in Oranjewoud en droeg de naam logement en café “De Kom”. Dit logement werd in 1872 gebouwd en stond op een historische plaats, want het terrein was ooit een onderdeel van het stadhouderlijk bezit.