Gegevens bouw

  • Gebouwd: 2001

    Opdrachtgever: fam. H. de Roo

    Gebouwd door: Kramers Bouwbedrijf, Ysbrechtum

Nijskjirrich

Tot ± 1920 hebben hier twee woning gestaan, met resp. huisnummers 20 en 21. Nummer 20 is  gewijzigd in 7a en nummer 21 is opgeheven.

Tijdlijn

Heidelaan 7a (eerder nr. 20 en 299)
1904 - 1920

Bewoners

In deze periode wonen Geale Sluiter en Nienke Wiebes van der Meulen op Hiedelaan nr. 21.

Zij hadden twee dochters, IJmkje en Aaltje en een zoon, Wiebe.

Wiebe wordt benoemd als onderwijzer aan de Openbare lagere school nr. 2 in Heerenveen. Als zoon van een arbeider betekende dit een enorme vooruitgang.

1920

Verkoop

Op 27 februari worden beide woningen te koop aangeboden.

2001 - 2007

Nieuwbouw

In 2001 wordt het nieuwe huis gebouwd in opdracht van fam. H. de Roo. Zij wonen hier tot 2007.
2007

Nieuwe bewoners

In 2007 kopen Wilco en Sietske Kromkamp de woning op nummer 7a.

Wilko is garagehouder te Oldeberkoop. Zijn slogan” “Ligt u met uw auto overhoop, ga dan naar Wilco in Oldeberkoop!”

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.