STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE VERENIGINGEN IN ORANJEWOUD

Het verenigingsleven in Oranjewoud heeft een zeer kleurrijke historie. Het reciteercollege en leesgezelschap ‘De Heidebloem’ opgericht 1868 met als doel ‘Door gepaste voorlezingen, voordrachten of nuttige samenspraken etc. elkaar onderling te leren en te stichten’, mag zich met reden de oudste bekende vereniging noemen. Op afstand gevolgd door de ‘Buurtvereniging’ te Brongerga, die als doel had ‘Hunne overleden op waardige wijze naar de laatste rustplaats te brengen’.

Terwijl De Heidebloem nog in blakende gezondheid verkeert is De Buurtvereniging in 1956 opgeheven.
Kwamen de leden van de Heidebloem in hoofdzak uit de gegoede burgerij, de leden van de Buurtvereniging waren alle bewoners van Brongergea.
Begin 1900 wanneer Oranjewoud meer en meer een dorps karakter krijgt zien we geleidelijk het ontstaan van meerder verenigingen, zoals in 1911 DJS (atletiekvereniging De Jonge Spartaan), in 1922 zangkoor De Woudklank, in 1929 de ijsclubvereniging en in 1932 toneelvereniging Nocht en Wille. Dit is een greep uit de ± 25 verenigingen, commissies, comités en stichtingen van het totaal aantal die ik tel vanaf 1868 tot vandaag. Met als laatste lid van de familie ‘Stichting Oranjewoud Historie’.

Heel veel van de deze verenigingsactiviteiten vonden tot in de jaren 50/60 plaats in het kleine verenigingsgebouw aan de Krukmanslaan, maar door de beperkte ruimte was men voor uitvoeringen en optredens vaak genoodzaakt om uit te wijken naar de plaatselijke horeca. Door Plaatselijk Belang zijn er meerde pogingen gedaan om een plaatselijke ontmoetingsruimte te creëren maar tot op heden zonder resultaat. Daarom blijven we dankbaar gebruikmaken van Hof van de Koning en Tjaarda.

De Heidebloem

Het reciteercollege en leesgezelschap ‘De Heidebloem’ opgericht 1868 met als doel ‘Door gepaste voorlezingen, voordrachten of nuttige samenspraken etc. elkaar onderling te leren en te stichten’, mag zich met reden de oudste bekende vereniging van Oranjewoud noemen.

Lees meer

DJS De Jonge Spartaan

De Wâldster gymnastiekvereniging De jonge Spartaan is opgericht in 1919. Mevrouw Kamminga is jarenlang leidster geweest van de verschillende groepen. Haar echtgenoot volgde later instructeur dhr. Jongedijk op. DJS wist vele prijzen in de wacht te slepen.

Lees meer

IJsclub Oranjewoud

Op 7 januari 1929 kwamen een aantal inwoners van Oranjewoud bij elkaar in hotel Weener, met het plan een ijsclub op te richten. Onder wie heren Tette Hosper en Siebren Watzes Hepkema en 27 belangstellenden.
Lees meer

Het verenigingsgebouw Rehoboth in de Krukmanslaan. Tot in de zeventiger jaren het thuishonk van tal van Wâldster verenigingen.