DE PRINS BERNHARDWEG

ANNO 1962

STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE GESCHIEDENIS VAN DE PRINS BERNHARDWEG

Vanaf de “Koningin Julianaweg” in bijna oostelijke richting tot “De Blocq van Scheltingaweg”/”Krukmanslaan”. Besluit naamgeving van 19 maart 1962.

De Prins Bernhardweg

Ook de Prins Bernhardweg heette heette eerder gedeeltelijk ‘Straatweg’ en behoorde vóór 19 maart 1962 tot de “Koningin Julianaweg”. Maar nog eerder werd de weg ook ‘Leidyk’ en ‘Zandweg’ genoemd.

De Prins Bernhard weg was tot 19 maart 1962 het oostelijk deel van de “Koningin Julianaweg”.

Met de ontwikkeling van het bungalowpark ‘Woudzoom’ werd er voor gekozen de nieuwe weg, die ter hoogte van het huidige ‘Meerzicht’ rechtsaf door het park loopt, Julianaweg te noemen. Deze nieuwe weg sluit aan op de Koningin Wilhelminaweg met op de splitsing het fraaie kunstwerk van beelhouwer Woudwijk. Vanaf deze splitsing werd de Wilhelminaweg ook omgedoopt tot Koning Julianaweg.

De oostelijke Julianaweg werd in 1962 omgedoopt tot Prins Bernhardweg.

Prachtige foto van de Prins Bernhardweg in 1987. Is dit dan het historische centrum van Oranjewoud??

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.

 

Ondertussen werken wij de komende tijd aan de geschiedenis van de Prins Bernhardweg. Kom binnenkort weer eens kijken!