STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

RELIGIE/GEESTELIJK LEVEN IN ORANJEWOUD

In Oranjewoud zul je tegenwoordig nergens een kerkgebouw vinden, maar dat betekent niet dat dit altijd zo geweest is. Als we teruggaan in de tijd zien we dat het kerkhof in Brongergea, met haar bijzondere grafkelders en klokkenstoel, de herinnering levend houdt aan de kerk die hier van ± 1300 tot 1600 gestaan heeft en dat de bewoners van Oranjewoud, wat tot 1930 nog een gehucht onder Oudeschoot was, aangewezen waren op de kerk van Oudeschoot.

Uit de bevolkingsregisters tot 1920 blijkt dat bijna alle bewoners lid waren van de Nederlands Hervormde-  of de Doopsgezinde kerk.

Tegenwoordig zijn bewoners van Oranjewoud voor hun betrokkenheid aangewezen op de kerken in de omgeving zoals  Oudeschoot, Heerenveen, Mildam, Katlijk en De Knipe

Naast het kerkhof van Brongergea vinden we aan de Koningin Wilhelminaweg de Joodse begraafplaats die in 1883 werd ingewijd in Oranjewoud (nu tussen de rijksweg A32 en de Lollius Ademalaan), aangekocht met geld uit een donatie van de familie De Rothschild. De oudste steen dateert uit 1884. Aantal bewaard gebleven grafstenen: 34. Tot heden in onderhoud bij de gemeente Heerenveen

In Heerenveen was een kleine Joodse gemeenschap met een kleine ‘Sjoel’ (Jiddische aanduiding van de synagoge, plaats van samenkomst van de Joodse gemeente, plaats waar ‘geleerd’ wordt) aan de Herenwal.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.