STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

VILLA WOUDOORD

Kort na de bouw van Blau Hûs werd aan de oostzijde een nieuwe villa gebouwd: Woudoord. Opdrachtgever was de in Amsterdam geboren mr. Theodoor Christiaan van Eijk Bijleveld.

Hij werd in 1907 officier van Justitie bij de Rechtbank te Heerenveen. Tijdens de bouw woonde hij in hotel Jorissen in Heerenveen, vlakbij Crackstate.

Gegevens bouw

  • 1908

    Bouw van een villa te Oranjewoud

    Ontwerp: architect K.P.C. de Bazel te Bussum

    Opdracht: mr. Theodoor Christiaan van Eijk Blijleveld (1859-1928)

Van villa naar hoofdkantoor Oranjewoud

Aanvankelijk wilde Van Eijk Bijleveld er een Noors landhuis van hout bouwen. Dergelijke huizen waren toen in de mode. Hiervoor diende zelfs de bouwverordening van de gemeente Schoterland te woren aangepast. Later heeft hij echter van dit plan afgezien. Hij nam contact op met de bekende architect uit Bussum K.P.C. de Bazel, die hij opdracht gaf tot het ontwerpen van een riante villa.

De Bazel was behalve architect tevens graficus en ontwerper van kunstnijverheidsproducten. Hij vertegenwoordigde de stroming “De nieuwe kunst in de architectuur” aan begin van de vorige eeuw. De Bazel verenigde in zijn architectuur het landelijke met de baksteenbouw en het rationele grondplan. Zijn bekendste ontwerpen als architect is het nog bestaande kantoorgebouw van de Nederlandse Handelsmaatschappij in de Vijzelstraat te Amsterdam. Op 1 februari 1908 leverde hij een tekening in blauwdruk met gevelopstanden, plattegronden en doorsneden. De bouw werd in dezelfde maand nog aanbesteed, maar werd pas medio maart aan de aannemer W. Visser uit Leeuwarden voor f 25.640,– gegund.

Op 25 april werd de eerste steen gelegd door het dochtertje van Van Eijk Bijleveld, Andrea Cornelia Geertruid. In november kwam het huis gereed en de familie vestigde zich er. Bij het gebouw hoofde een koetshuis, een schuurtje en een aardige tuinaanleg. De tuin rondom het huis werd door de Heerenveense tuinman Wagter aangelegd.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd Woudoord door Bosma’s Ingenieursbureau tot kantoor ingericht. Later werd de naam van het ingenieursbureau “Oranjewoud” en vestigde de hoofddirectie zich in de villa.

Tijdlijn Woudoord

1908

Nieuwbouw

Gebouwd door aannemer W. Visster uit Leeuwarden in opdracht van de mr. Theodoor Christiaan van Eijk Bijleveld.

Architect: K.P.C. de Bazel te Bussem.

1913

Nieuwe eigenaar

Van Eijk Bijleveld bewoonden het huis met zijn gezin en zeven dienstboden. Ze bleven er echter niet lang wonen. Al in 1913 verhuizde het gezin weer naar Zwolle.

De villa kwam in april 1916 het het bezit van Cornelis Gerritsma, koopman en wethouder van Schoterland (1901-1927). Hij woonde er met zijn gezin tot 1951.

1954

Nieuwbouw

Drie jaar later kocht ingenieur Frederik Bosma Woudoord. Bosma betrok de villa met zijn gezin en nam tevens een gedeelte als werkruimte in gebruik.

In de jaren zeventig werd de gehele villa én het koetshuis tot kantoor ingericht. Het heette eerst Bosma’s Ingenieursbureau, later werd de naam veranderd in “Ingenieursbureau Oranjewoud”.

Op het terrein werden barakken gebouwd om de personeelsgroei van het bureau te kunnen huisvesten. Nadien werden deze (gelukkig!) afgebroken.

De hoofddirectie was eertijds in de villa gevestigd. Het gebouw dient momenteel alleen als vergaderlocatie van de Antea-groep.

Het koetshuis is onlangs -2020- afgebroken om ruimte te bieden voor een parkeerterrein.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.